The hisory of (social) housing policies in the Netherlands

by jiookrednav

http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/

 

‘Allen die zich practisch met deze tak van maatschappelijke hervorming bezig houden, hebben de ervaring opgedaan dat in menig arbeidersgezin een volslagen ommekeer ten goede plaats heeft, wanneer het uit een krot in eene gezonde woning wordt overgeplaatst.’ H.L. Drucker in De Gids, 1898

 

 

Advertisements